Složení výboru SDH Bolatice
Aktualizováno: 19. 2. 2020
ČLENOVÉ VÝBORU
 Přijmení a jméno Funkce
 Pytlíková Andrea Starosta SDH
 Češka Marek 1. náměstek starostky, zástupce velitele JSDHO Bolatice
 Plaskura Radim 2. náměstek starostky
 Pašek Stanislav, Ing. Velitel spolku SDH Bolatice
 Osmančík Tomáš Zástupce velitele spolku SDH Bolatice
 Seidl Ales Jednatel SDH Bolatice
 Slivka Radek Preventista SDH
 Langer Jiří Pokladník (hospodář)
 Pytlík Martin Garážmistr, hlavní strojník
 Otáhal Pavel Referent ochrany obyvatelstva
 Phillip Jiří Správce HZ a referent MTZ za dech. hudbu
 Jarošová Pavla Vedoucí mládeže SDH Bolatice
 Teichmannová Adriana Člen výboru
 Halfar Alfréd Člen výboru
 Hluchník Jiří Člen výboru
 Pytlík Roman Člen výboru
 Teichmann Pavel Člen výboru
REVIZNÍ RADA
 Plaskurová Barbara Revizor SDH
 Adamec Martin, Ing. Člen revizní rady
 Bufka Jan Člen revizní rady
MIMO VÝBOR
 Sedláčková Lenka Vedoucí družstva žen SDH Bolatice
 Ratajová Jana Referentka žen, vedoucí družstva dětí
 Adamec Vilém, Ing., Ph.D. Kronikář