Kolektiv mladých hasičů SDH Bolatice
Autor: Pytlíková A.

Kolektiv mladých hasičů byl obnoven v roce 2011. Mladí hasiči ve věku od 5 do 15 let soutěží v Opavské lize mládeže a také v pohárových soutěžích. Na podzim 2021 se opět složil smíšený dorostenecký tým. Od jara do podzimu se scházíme, každou středu na tréninkovém hřišti v Důlku v čase od 16:00 do 18:00 hod. V zimních měsících využíváme halu Základní školy v Bolaticích v čase od 16:30 do 18hod.

V letních měsících pro naše mladé hasiče pořádáme letní tábor s různými výlety za památkami či jinými neméně významnými místy. Dále navštěvujeme během jarních a podzimních měsíců hasičské stanice profesionálních hasičů, přespáváme na místní zbrojnici, výletujeme, aktivně se podílíme na akcích pořádaných obcí a jinými. V loňském roce jsme se zapojili do akce Balíček pro radost, jehož cílem bylo obdarovat seniory v různých zařízeních státu. V letošním roce pořádáme sbírku pro zvířátka společně se školou a školkou.

Vedeme děti nejen k samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci, respektování a upevňování pravidel chování ve společnosti vůči dospělým a starším lidem, ale i k ochotě pomoci nejen lidem, ale i zvířatům.

Vedoucími kolektivu jsou Andrea Pytlíková, Jana Ratajová a Pavla Jarošová, Martin Pytlík, který obstarává PS 12 nejen na trénincích, ale i na soutěžích. Podle svých možností vypomáhají i ostatní členové sboru, zejména se zajištěním techniky a překážek.

Hlavní vedoucí mládeže: Andrea Pytlíková
Telefon: 604624970
Email: pytlikovi2012@seznam.cz
sdhbolatice@seznam.cz
Vedoucí družstva: Jana Ratajová, Pavla Jarošová, Martin Pytlík, Bohumil Vybrančík
Najdete nás také na: Facebook
10. 11. 2021