Jednotka SDH obce Bolatice

Informace o výjezdové jednotce
 
Základní informace
Kategorie JPO: JPO II/1
Doba výjezdu: do 5 min od vyhlášení poplachu
Evidenční číslo JPO: 815 107
Počet členů: 20
Předurčenost JPO: DN - Ne,
ÚNL - Ne,
Likvidace hmyzu - Ano

  Jednotka SDH obce Bolatice zasahuje v rámci území svého zřizovatele a dále pak na katastrálních územích určených Nařízením Moravskoslezského kraje - Požárním poplachovým plánem Moravskoslezského kraje.
Jednotka provádí činnosti spojené s požárními zásahy, záchrannými a likvidačními pracemi u mimořádných událostí a dále provádí činnosti ve prospěch svého zřizovatele, kterým je obec Bolatice.

Obce, ve kterých JSDHO Bolatice zasahuje v rámci požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje


Členové jednotky

  Příjmení a jméno Funkce
SLIVKA Radek Velitel jednotky
BALARIN Lukáš Velitel družstva
ČEŠKA Marek Velitel družstva
NEVŘELA Michal Velitel družstva
OTÁHAL Pavel Velitel družstva
NAWRATH Marek Strojník
OTÁHAL Jan Strojník
PYTLÍK Martin Strojník
VYBRANČÍK Bohumil Strojník
ADAMEC Martin, Ing. hasič
FALTÝNEK Petr hasič
FALTÝNEK Tomáš hasič
FEHER Vojtěch Ing. hasič
HLUCHNÍK Jiří hasič
OSMANČÍK Tomáš hasič
PAŠEK Stanislav, Ing. hasič
PLASKURA Radim hasič
PYTLÍK Roman hasič
RIEDEL Vojtěch hasič
SEIDL Aleš hasič

Stav ke dni: 20.6.2015