Živelní pohroma - záplavy

Kobeřice: 2. srpna 2008