Hasičská dechová hudba SDH Bolatice


Informace o naší dechovce...

  Tradice dechového orchestru SDH Bolatice sahají do poloviny 70. let minulého století. V tomto období založili místní nadšenci dětský dechový orchestr. Tento orchestr prošel postupem času mnoha organizačními změnami. Jelikož věkový průměr členů v té době nepřesáhoval 18 let, došlo k jeho přejmenování na Dechový orchestr mladých.

   Nedílnou součástí života orchestru byla také přirozená obnova členské základny. Hudebníci, kteří již přesáhli určitou věkovou hranici byli nahrazování mladšími a působili pak v jiných orchestrech a kapelách.

  Po dalších organizačních změnách vznikla v roce 1994 Hasičská dechová kapela při SDH Bolatice. Vycházela z členské základny předchozích uskupení a převážnou část repertoáru tvořily a tvoří české lidové písničky.

  Pole působnosti současného uskupení je rozmanité. Orchestr nejen vystupuje u příležitostí mnoha kulturních a sportovních akcí pořádaných Sborem dobrovolných hasičů Bolatice, zájmovými spolky v obci a Obecním úřadem Bolatice, ale vystupuje také v sousedních obcích a např. také v Opavě.

  Častějšími se stávájí i vystoupení v zahraničí. Hasičskou dechovku si již mohli poslechnout posluchači v Polsku, v Německu a na Slovensku.

  Součástí dechovky je i taneční kapela Klasik, která převážně vystupuje u příležitosti plesů, tanečních kursů a jiných kulturních akcí.

 
Kontakt:   Jiří LANGR
Tel.: +420 595 175 382
Mob. 1: +420 604 177 965
Mob. 2: +420 731 068 820